Zemní práce

Provádíme veškeré úkony drobných zemních prací a rozsáhlé terénní úpravy. Při každé zakázce klade naše firma především na bezpečnost a kvalitu. 

Naše firma disponuje vlastní autodopravou pro kontejnerové přesuny různého materiálu.

Zemní práce jsou prováděny pásovým mini bagrem a nakladačem UNC

Odvoz zeminy či suťě je dle požadavků zákazníka 

PRÁCE, KTERÉ PROVÁDÍME 

  • výkopy základů rodinných domů
  • výkopy základů 
  • výkopy bazénů
  • výkopy sklepů
  • výkopy základů plotů 
  • příjezdové komunikace k rodinným domům
  • realizace parkovišť a odstavných ploch
 
Objednávky přijímáme telefonicky